Algemene voorwaarden Stichting Het Theaterlab

Inschrijven
Voor iedere workshop of productiegroep die u wilt volgen,
moet u zich afzonderlijk aanmelden. Dat kan via: het inschrijfformulier op de website of per e-mail. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen. Met de ondertekende inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals ze hieronder omschreven staan, ongeacht of u zich schriftelijk of via internet hebt aanmeld.

Geldigheid inschrijving
Uw inschrijving is geldig voor de aangegeven duur van een workshop/productie en wordt niet automatisch verlengd. U dient zich dus voor de aanvang van een nieuwe workshop of productiegroep opnieuw in te schrijven.

Tijdige aanmelding
Het aantal plaatsen in een workshop/productiegroep is beperkt. Het is dan ook raadzaam om u op tijd in te schrijven. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Schriftelijke bevestiging
Na uw inschrijving krijgt u een schriftelijke bevestiging thuis gestuurd. In deze bevestiging staat alle informatie over uw workshop of productiegroep, zoals tijd en locatie. Bewaar deze dus goed! Als er wijzigingen worden doorgevoerd of als een workshop niet doorgaat, ontvangt u hiervan tijdig bericht. In alle andere gevallen verwachten we u op de eerste workshopbijeenkomst.

Prijzen en betalen
U betaalt uw deelnemersbijdrage via het online verkoopsysteem op de website van Grey Vibes. U bent hiermee verzekerd van uw plek.
Alternatieve betalingsmethode d.m.v. 
contante betaling of overschrijving is mogelijk na overleg met de coordinator. Deze betaling dient gedaan te zijn voor aanvang van de 2e les/repetitie van de workshop op IBAN rekening NL73 TRIO 0197752527 t.n.v. Stichting Het Theaterlab, Amsterdam, onder vermelding van de workshop/productie en naam. Wanneer u na de 2e les/repetitie van de workshop/productie nog niet hebt betaald, ontvangt u een factuur waarop 
het workshopbedrag is vermeerderd met € 5,– administratiekosten.

Inschrijving annuleren
Mocht u een inschrijving willen annuleren dan gelden de volgende regels: 
afmelden kan uitsluitend door een schriftelijke verklaring of e-mail naar de coördinator te sturen. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus/productie is afmelden kosteloos. Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus/productie betaalt u € 20,– administratiekosten. Let op! Een week voordat een workshop/productie van start gaat, is restitutie van deelnemersbijdrage niet meer mogelijk!

Annulering en wijzigingen
Stichting Het Theaterlab heeft het recht een cursus/productie te annuleren wegens onvoldoende belangstelling of noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen

Uitval van lessen
Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en deelnemers kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.

Wat te doen bij ziekte of verhindering
Indien u ziek bent of door een andere oorzaak verhinderd bent om aanwezig te zijn tijdens de les, dient u zich voor aanvang van de les af te melden bij de docent en in geval van theaterproductie bij de productieleider. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Disclaimer gebruik beeldmateriaal
Voor werving en publiciteit maken we regelmatig gebruik van foto’s die bij onze voorstellingen en presentaties gemaakt zijn. We gaan er vanuit dat deelnemers geen bezwaar hebben tegen het gebruik voor publicitaire doeleinden van dergelijk beeldmateriaal, tenzij u dat van tevoren schriftelijk heeft aangegeven.

Materiaalkosten
In de deelnemersbijdrage is een (basis) materialentoeslag inbegrepen. Alleen in bijzondere omstandigheden worden extra materiaalkosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Stichting Het Theaterlab is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers en is evenmin aansprakelijk voor ongevallen waarbij deelnemers betrokken zijn in en rondom de gebouwen. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Stichting Het Theaterlab is het Nederlands recht van toepassing.

Vertrouwelijkheid
Stichting Het Theaterlab behandelt gegevens van klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven.

Copyright
Het copyright t.a.v. artistieke producten of diensten door deelnemers gemaakt, berust bij de maker(s). Het copyright van de door Stichting Het Theaterlab ontwikkelde workshops, projecten en diensten, berust bij Stichting Het Theaterlab. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden.

Eigendomsrecht
Het eigendomsrecht t.a.v. artistieke eindproducten door deelnemers gemaakt, berust bij de maker(s). Het eigendomsrecht van de door Stichting Het Theaterlab ontwikkelde workshops, projecten en diensten, berust bij Stichting Het Theaterlab. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden.