Categorieën
Den Haag

Binnenkort meer info over Huis van Vervoering najaarscursus 2019

Huis van Vervoering, de Haagse Theaterbroedplaats voor 55+ van Grey Vibes & Koo, organiseert een theater/schrijf cursus in het najaar 2019.
De cursus bestaat uit 15 lessen op de maandagavond onder leiding van drie gastdocenten die ieder 5 weken voor hun rekening nemen. Per blok ga je aan de slag met performance, creatief schrijven en fysiek theater.
Een cursus vol uitdagingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen!

Wacht niet te lang met inschrijven, het aantal plaatsen is beperkt!
Data: 7 oktober t/m 3 februari 2020 (minus 24 okt en 23 en 30 december)
Tijden: Maandag 19.30 – 21.00 uur
Locatie: In het Koorenhuis, Prins 27, Den Haag
Bijdrage: €145,00
Docenten: 

Meer info: denhaag@greyvibes.nl

Categorieën
Den Haag

Pijnlijke Melodie en ROC

Verkenning opschalen theater concept Pijnlijke Melodie naar andere ROC’s in Nederland

 Achtergrond
De ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo, die de theaterproductie Pijnlijke Melodie hebben ondersteund, willen graag weten in hoeverre dit theaterconcept opschaalbaar is naar andere MBO opleidingen zorg en welzijn in Nederland. Daartoe hebben ze Marianne Barendsen (projectleider Grey Vibes) en Saskia van Grinsven (senior adviseur bij Movisie (Kennisinstituut voor sociale vraagstukken) gevraagd om een verkenning te doen. Indien deze verkenning positieve aanknopingspunten met meerdere ROC’s in Nederland laat zien, zijn de fondsen bereid om te investeren in een vervolg.

Kernvraag van onze verkenningstocht
Kan een theaterproject als Pijnlijke Melodie, bestaande uit een voorstelling en twee praktijkgerichte workshops over de ouderenzorg, onderdeel uitmaken van de MBO opleidingen Zorg en Welzijn, hebben ROC’s hier behoefte aan? Zo ja, onder welke condities?

Pijnlijke Melodie als concept
Pijnlijke Melodie is een zwart-komische locatievoorstelling over de kritieke toestand van de huidige ouderenzorg. De voorstelling is in 2016 onder leiding van professionele theatermakers ontwikkeld door Grey Vibes en het Koorenhuis met de Haagse theaterbroedplaats voor 55+, Huis van Vervoering. Pijnlijke Melodie is een bijzonder project omdat de voorstelling door senioren wordt gespeeld in een leegstaande gang van een ziekenhuis. Voor een impressie van de voorstelling zie: https://www.youtube.com/watch?v=UbydudrFruI&t=1s
Studenten van 10 klassen van het ROC Mondriaan in Den Haag (eerstejaars niveau 3 en 4 verpleegkunde en doktersassistent, zorg en welzijn) hebben de voorstelling gezien. Belangrijke aanvulling op de voorstelling zijn twee korte workshops, speciaal ontwikkeld voor de studenten, die zij direct na de voorstelling hebben gevolgd. Voor de voorstelling en de twee workshops is per klas/bezoek €175,- in rekening gebracht.

Reacties van studenten en docenten
De voorstelling was een groot succes onder studenten en docenten van het Mondriaan.
Voor de reacties van studenten en docenten zie https://youtu.be/cgMCs3tw1Z8

Enkele quotes van docenten:

 • “Een half uur met een van jullie spelers levert onze student meer op dan een lesblok van 10 weken”
 • “De leerling ervaart op een speelse manier welke problemen er spelen in de ouderenzorg.”
 • “Ik ben steeds op zoek naar betekenisvol onderwijs. Dit betekent dat datgeen wat de leerling moet leren ook voelbaar moet zijn voor de leerling. Deze voorstelling droeg daar zeker aan bij. Ik vond de afwisseling mooi, eerst theater en dan zelf aan de slag. De leerlingen werden nieuwsgierig gemaakt en uitgedaagd”.
 • “Ik heb nu vooral handvatten om het gesprek met ze aan te gaan: wil je dit vak, wat vraagt dit van jou, hoe ga je jezelf inzetten? Het heeft de leerlingen ook aan het denken gezet. Wil ik dit, kan ik dit? Leerlingen konden zich niet verschuilen dat vond ik mooi.”

Succesfactoren bij Pijnlijke Melodie concept

 • De voorstelling is goed te volgen voor studenten van niveau 3 en 4 en sluit met het thema ouderenzorg erg goed aan bij de MBO opleiding Zorg. Het gaat om kijken naar mensen, herkennen van hun drijfveren, het erkennen van hun werkelijkheden en het professioneel omgaan met een verre van perfect systeem.
 • De locatie van een lege ziekenhuisgang gaf aantrekkingskracht. De individuele reis van studenten naar de locatie leverde geen problemen op.
 • De amateur acteurs waren senioren, waardoor de voorstelling erg “dichtbij” kwam voor de studenten.
 • De interactieve workshops. Met de workshops werd een verbinding gemaakt tussen de beroepspraktijk van de studenten en de werkelijkheid van de senioren in een verpleeghuis via creatieve uitingen en discussie.
 • De kosten betreffen een bescheiden bijdrage van €175,- per klas. De overige kosten worden gefinancierd door fondsen en andere financiers.

Vragen waar wij graag van u een antwoord op horen

 • In hoeverre sluit dit theater concept aan bij jouw opleiding?
 • Welke mogelijke aanknopingspunten zie je?
 • Wat zijn condities of belangrijke aandachtspunten bij het gebruik maken van een dergelijk theater concept in de opleiding?
 • Indien het theater concept niet aansluit, waarom niet?

Wij bedanken je alvast voor het sturen van je reactie! Je kunt die sturen aan Marianne Barendsen: info@greyvibes.nl en Saskia van Grinsven: s.vangrinsven@movisie.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Marianne: 0640308900

Categorieën
Den Haag

Theaterproductie zoekt hulptroepen!

In januari start Huis van Vervoering, onze Haagse theaterbroedplaats met het Koorenhuis, met een nieuwe theaterproductie. Na het succes van Pijnlijke Melodie, de locatievoorstelling in het HagaZiekenhuis over de zorg, gaan we nu aan de slag in een leegstaande kantoortuin van het oude RABO-bankgebouw aan de Hofvijver. Over groei en bloei op latere leeftijd. Vind je het leuk om bij de productie betrokken te zijn en de handen uit de mouwen te steken dan ben je van harte welkom! We kunnen alle ervaren en minder ervaren hulp gebruiken met decor, kostuums, techniek, publieksbegeleiding, fotografie en publiciteit. Voor meer info en aanmelden mail naar denhaag@greyvibes.nl.

Categorieën
Den Haag

Pijnlijke Melodie het Land in

PIJNLIJKE MELODIE KRIJGT EEN VERVOLG!

Onze Pijnlijke Melodie uit 2016 verdient een breder publiek dat geprikkeld wordt om anders naar ouderen en de ouderenzorg te kijken. En verdient meer ouderen die via dit stuk zichzelf kunnen verrassen. Daarom zijn de ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo en de theaterbroedplaats Huis van Vervoering op zoek gegaan naar theatermakers die de uitdaging aan willen gaan om met lokale ouderen en partners Pijnlijke Melodie te realiseren in hun eigen gemeente. En dat is gelukt!

Met Pijnlijke Melodie het Land in zullen Lisi de Schepper (Zwolle), Marijn van den Boogaard (Culemborg) en Letizia Rompelberg (Breda) in 2019 een eigen versie van Pijnlijke Melodie in eigen gemeente op de planken te zetten. En dat is niet niks: zo moet er een spannende locatie worden gevonden, lokale spelers met daarbij in elk geval ouderen, lokale muzikanten en co-financiers. Alles met als doel om in 2019 de vloer op te kunnen.
De jonge theatermakers werken met eenzelfde raamwerk van Pijnlijke Melodie als basis en krijgen de artistieke vrijheid om vanuit dit raamwerk een eigen invulling te geven aan de voorstelling en het educatietraject.

Pijnlijke Melodie
Pijnlijke Melodie is een zwart-komische locatievoorstelling over de kritieke toestand van de huidige ouderenzorg en gaat over de verhouding tussen mens, zorg en systeem. Pijnlijke Melodie is in 2016/2017 opgezet door Grey Vibes en het Koorenhuis, onder regie van theatermakers Jeroen de Graaf en Roeland Drost en een bijzonder project omdat de voorstelling wordt gespeeld in een leegstaande gang van een ziekenhuis. Het succes van de voorstelling, de aantrekkingskracht van het spelen op locatie en het thema maken de voorstelling daarbij zeer geschikt voor het onderwijs en dan met name voor het onderwijs dat mensen opleidt voor werk in de zorg.

Vliegwieleffect
Doel Pijnlijke Melodie het Land in is om het succes en de opgedane kennis van de bestaande productie te benutten en daarmee op grotere schaal een brug te slaan tussen ouderen, cultuurparticipatie en de zorgopleiding. Daarnaast is het streven dat de nieuwe producties een aanzet geven tot het ontwikkelen van nieuwe theaterbroedplaatsen voor 55+ in deze nieuwe gemeentes.

Zorgonderwijs
Behalve de ouderen zijn de studenten van de lokale zorg of welzijnsopleiding een belangrijke doelgroep. De productie levert een belangrijke bijdrage aan het lokale zorgonderwijs en het educatietraject vormt daarvoor een belangrijk onderdeel van het project. De realistische setting van de locatie, de oudere spelers en het thema ouderenzorg zorgen voor een bijna ideale praktijkervaring en -oefening voor de studenten die later met ouderen zullen werken.

Collectief project
Pijnlijke Melodie het Land in
is een collectief project van drie nieuwe producties onder leiding van het zogenaamde basisteam van Pijnlijke Melodie. Belangrijk aspect is de onderlinge uitwisseling van het proces, van de ervaringen, het succes en de obstakels. Dit levert niet alleen nuttige informatie op voor elkaar, maar ook voor de fondsen. Als nieuwe inspiratiefilm voor beide fondsen wordt het proces van Pijnlijke Melodie het Land in wordt gevolg door filmmaker Willem Sluyterman van Loo.
Grey Vibes adviseert de drie lokale regisseurs en zorgt dat zij ook elkaar inspireren. Het streven is dat Pijnlijke Melodie het land een opmaat is voor een eigen theaterbroedplaats voor ouderen in Culemborg, Zwolle en Breda. Het oorspronkelijke project en de drie nieuwe versies worden financieel ondersteund door Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK.

Eind 2019 hopen we op een realisatie van drie geheel verschillende (nieuwe) versies van Pijnlijke Melodie. Met het slagen van het project in de drie gemeentes hopen wij met Pijnlijke Melodie het land in andere ouderen, andere theatermakers en andere gemeentes te inspireren. Wellicht voor een eigen versie in eigen gemeente.

Contact Pijnlijke Melodie het Land in 2018/2019:

Zwolle
We zijn er bijna – premiere juni 2019
Stichting Rimpels en vouwen
Regie: Lisi de Schepper – lisideschepper@gmail.com
Produktie: Lisa Buitenhuis en Meron Reijersen

Culemborg
Pijnlijke Melodie – premiere november 2019
Regie: Marijn van den Boogaard –  marijnbogaard@hotmail.com
Produktie: Merel Hobrink
Onder de vleugels van Cultureel Centrum de Gelderlandfabriek

Breda
#Geraniums – premiere november 2019
Theatergroep Hertog Zout
Regie: Letizia Rompelberg – letizia@hertogzout.nl
Produktie: Irma Rens
In samenwerking met Centrum voor de kunsten Nieuwe Veste

Projectleider Pijnlijke Melodie het Land inPijnlijke is Marianne Barendsen – info@greyvibes.nl – www.greyvibes.nl – 0640308900

Categorieën
Den Haag

Huis van Vervoering, doe mee!

WIJ ZOEKEN JOU
Enthousiaste spelers, bewegers, zangers en muzikanten
die vol toewijding willen spelen!

Na de succesvolle voorstellingen ‘Duinloaden’ en ‘Pijnlijke Melodie’ start in juli 2017 de derde editie ‘Huis van Vervoering’. Onder de bezielende leiding van theatermakers Jeroen van de Graaf, Roeland Drost en Annoushka Claassens ga je op zoek naar de essentie van theater.

Wanneer brengt iets of iemand je in beweging en hoe kun je dit theatraal vormgeven?

Je kan meedoen aan de zomerschool, de theaterproductie en theatermuziek.

Zomerschool lekker weg in eigen stad
Op een prachtige locatie aan de Haagse duinen werk je een maand lang met verschillende docenten uit de theaterwereld. Vanuit beweging, improvisatie, muziek, tekst en kleinkunst onderzoek je je eigen grenzen van je creativiteit.

Iedere maandagavond, woensdagavond en zaterdagmiddag van 3 tot en met 29 juli.

Theaterproductie de stad is ons huis
Als je na het volgen van de zomerschool ook in een voorstelling wilt spelen, kan je meedoen aan een muzikaal theaterproject op locatie. Geïnspireerd op de workshops van de zomerschool maak je een muzikale, beeldende voorstelling thematisch verbonden aan de plek waar het zich afspeelt.

Iedere woensdagavond, donderdagavond en zaterdagmiddag van 6 september tot en met 19 oktober. De voorstellingen worden gespeeld van 20 tot en met 26 oktober.

Theatermuziek
In de maand juli verken je onder leiding van muzikant, componist, theatermaker Roeland Drost de essentie van theatermuziek maken: leren denken en spelen in sferen en effecten, zoals in filmmuziek. We zullen al muziek ontwikkelen om in september in te kunnen passen in de theaterproductie op locatie. Je hoeft niet van blad te kunnen lezen.

Iedere dinsdag en donderdag avond van 7 tot en met 27 juli en van 6 september tot en 19 oktober. De voorstellingen worden gespeeld van 20 tot en met 26 oktober.

KIJK HIER VOOR MEER INFO, GEEF JE OP EN DOE MEE!