Pijnlijke Melodie en ROC

Posted on feb 2, 2018
Pijnlijke Melodie en ROC

Verkenning opschalen theater concept Pijnlijke Melodie naar andere ROC’s in Nederland

 Achtergrond
De ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo, die de theaterproductie Pijnlijke Melodie hebben ondersteund, willen graag weten in hoeverre dit theaterconcept opschaalbaar is naar andere MBO opleidingen zorg en welzijn in Nederland. Daartoe hebben ze Marianne Barendsen (projectleider Grey Vibes) en Saskia van Grinsven (senior adviseur bij Movisie (Kennisinstituut voor sociale vraagstukken) gevraagd om een verkenning te doen. Indien deze verkenning positieve aanknopingspunten met meerdere ROC’s in Nederland laat zien, zijn de fondsen bereid om te investeren in een vervolg.

Kernvraag van onze verkenningstocht
Kan een theaterproject als Pijnlijke Melodie, bestaande uit een voorstelling en twee praktijkgerichte workshops over de ouderenzorg, onderdeel uitmaken van de MBO opleidingen Zorg en Welzijn, hebben ROC’s hier behoefte aan? Zo ja, onder welke condities?

Pijnlijke Melodie als concept
Pijnlijke Melodie is een zwart-komische locatievoorstelling over de kritieke toestand van de huidige ouderenzorg. De voorstelling is in 2016 onder leiding van professionele theatermakers ontwikkeld door Grey Vibes en het Koorenhuis met de Haagse theaterbroedplaats voor 55+, Huis van Vervoering. Pijnlijke Melodie is een bijzonder project omdat de voorstelling door senioren wordt gespeeld in een leegstaande gang van een ziekenhuis. Voor een impressie van de voorstelling zie: https://www.youtube.com/watch?v=UbydudrFruI&t=1s
Studenten van 10 klassen van het ROC Mondriaan in Den Haag (eerstejaars niveau 3 en 4 verpleegkunde en doktersassistent, zorg en welzijn) hebben de voorstelling gezien. Belangrijke aanvulling op de voorstelling zijn twee korte workshops, speciaal ontwikkeld voor de studenten, die zij direct na de voorstelling hebben gevolgd. Voor de voorstelling en de twee workshops is per klas/bezoek €175,- in rekening gebracht.

Reacties van studenten en docenten
De voorstelling was een groot succes onder studenten en docenten van het Mondriaan.
Voor de reacties van studenten en docenten zie https://youtu.be/cgMCs3tw1Z8

Enkele quotes van docenten:

 • “Een half uur met een van jullie spelers levert onze student meer op dan een lesblok van 10 weken”
 • “De leerling ervaart op een speelse manier welke problemen er spelen in de ouderenzorg.”
 • “Ik ben steeds op zoek naar betekenisvol onderwijs. Dit betekent dat datgeen wat de leerling moet leren ook voelbaar moet zijn voor de leerling. Deze voorstelling droeg daar zeker aan bij. Ik vond de afwisseling mooi, eerst theater en dan zelf aan de slag. De leerlingen werden nieuwsgierig gemaakt en uitgedaagd”.
 • “Ik heb nu vooral handvatten om het gesprek met ze aan te gaan: wil je dit vak, wat vraagt dit van jou, hoe ga je jezelf inzetten? Het heeft de leerlingen ook aan het denken gezet. Wil ik dit, kan ik dit? Leerlingen konden zich niet verschuilen dat vond ik mooi.”

Succesfactoren bij Pijnlijke Melodie concept

 • De voorstelling is goed te volgen voor studenten van niveau 3 en 4 en sluit met het thema ouderenzorg erg goed aan bij de MBO opleiding Zorg. Het gaat om kijken naar mensen, herkennen van hun drijfveren, het erkennen van hun werkelijkheden en het professioneel omgaan met een verre van perfect systeem.
 • De locatie van een lege ziekenhuisgang gaf aantrekkingskracht. De individuele reis van studenten naar de locatie leverde geen problemen op.
 • De amateur acteurs waren senioren, waardoor de voorstelling erg “dichtbij” kwam voor de studenten.
 • De interactieve workshops. Met de workshops werd een verbinding gemaakt tussen de beroepspraktijk van de studenten en de werkelijkheid van de senioren in een verpleeghuis via creatieve uitingen en discussie.
 • De kosten betreffen een bescheiden bijdrage van €175,- per klas. De overige kosten worden gefinancierd door fondsen en andere financiers.

Vragen waar wij graag van u een antwoord op horen

 • In hoeverre sluit dit theater concept aan bij jouw opleiding?
 • Welke mogelijke aanknopingspunten zie je?
 • Wat zijn condities of belangrijke aandachtspunten bij het gebruik maken van een dergelijk theater concept in de opleiding?
 • Indien het theater concept niet aansluit, waarom niet?

Wij bedanken je alvast voor het sturen van je reactie! Je kunt die sturen aan Marianne Barendsen: info@greyvibes.nl en Saskia van Grinsven: s.vangrinsven@movisie.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Marianne: 0640308900