Grey Vibes wil actieve kunstparticipatie – in het bijzonder die van theater – te bevorderen om zo het sociale netwerk en het persoonlijk welzijn van ouderen te verbeteren. Daarom organiseren en faciliteren we activiteiten voor mensen die op latere leeftijd (weer) zin en tijd hebben om theater te maken. Op die manier draagt Grey Vibes bij aan het doel om gezond oud te worden.

We kunnen en willen dat niet alleen doen. Theatermakers, docenten, choreografen en anderen actief in de podiumkunst werken met ons samen. We doen dat binnen de doelstelling van Grey Vibes en daardoor bereiken makers en docenten een nieuwe of grotere doelgroep.

Beoordeling nieuwe projecten

Activiteiten en nieuwe initiatieven worden door Grey Vibes “langs een lat gelegd” om te zien of ze passen in de doelstelling. We hanteren vier criteria:

1- past de activiteit het binnen de doelgroep van Grey Vibes?
2- is er een positieve financiële bijdrage?
3- ons werkgebied is Amsterdam en Den Haag
4- kennen we de makers of docenten? Of is er een goede referentie?

 

Rolverdeling
Bij samenwerking verdelen we de rollen.

De maker of docent biedt:

  • Het creatieve idee, het verhaal en het plan
  • Zijn of haar expertise
  • Het eigen netwerk van collega makers en deelnemers
  • Je werkt met artistieke vrijheid aan een productie.

Professionele ondersteuningGrey Vibes zet daartegenover:

  • Locaties voor repetities, lessen en voorstelling
  • Promotie
  • Het netwerk van Grey Vibes
  • En (een groot deel van) het financiële risico

Samen werken we aan een eventuele subsidieaanvraag en het werven van deelnemers.